VI TILBYR

rakett2

FOR IDÉHAVER

Innoventus Sør er inkubatoren som representerer Sørlandet og tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, kommersialisere forskningsresultater eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerne får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. I dag er det ca. 30 startups med i inkubatorprogrammet

rakett1

FOR NÆRINGSLIV

Vi utvikler og utfordrer det bestående næringsliv for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Som innovasjonsselskap samarbeider vi med Regionens fire næringsklynger, GCE Node (olje og gass), NCE Eyde (prosessindustri), Digin (IKT) og USUS (kultur og reiseliv). Dette for å stimulere eksisterende næringsliv til knoppskyting og innovasjon og knytte viktig kompetanse og nettverk mot startups.

rakett3

FOR INVESTOR

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Innoventus Sør forvalter også investeringsselskapet Coventure, som tilfører innovative forretningsideer kapital i tidlig fase. Som Sørlandets inkubator (på vegne av Siva) jobber vi aktivt med startups i flere faser, fra markedsavklaring til kommersialisering og vekst.

 


Om du har en idé med innovativt potensial, burde du alltid kontakte oss. Når vi mottar nye ideer, vurderer vi dens potensiale ut i fra:

 • Er det en nyskapende idé?
 • Løser den et problem?
 • Hvem løser den problemet for?
 • Har den et konkurransefortrinn?
 • Har den et potensiale i markedet?

Vi behandler all informasjon konfidensielt.

Innoventus Sør er en del av SIVA sitt landsomfattende nettverk av inkubatorer. Dette kan du lese mer om på SIVA sine hjemmesider.

Prosjekt Omstilling Agder

 (English version)

Hva?

Veksthuset er for deg som ønsker å skape jobber fremfor å søke jobber. Med eksperthjelp, kontorplass og fellesskap med andre gründerspirer er du i omgivelser som får deg til å blomstre.

Veksthuset skal være et sted for nyskaping, og er opprettet for de som er i en omstillingssituasjon og har gode ideer.
I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, skal Innoventus Sør hjelpe gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé. Veksthuset er lokalisert i Lumberveien 47/49, som har en kapasitet på ca 100 personer og sentral beliggenhet i industriklynge på Lumber, Kristiansand.

Hvem?

Veksthuset er for flinke folk med gode ideer. Her får du gratis hjelp og rådgivning til å utvikle din idé. Alle som har en idé og som er fristilt fra jobben sin kan sitte på Veksthuset.

Prosjektet skal legge til rette for at de som er fristilte fra sine jobber kan starte nye virksomheter basert på nye eller «slumrende ideer» (ideer som i en travel produksjons -og leveranseperiode ikke har blitt utforsket). Dette er et liknende tilbud Innoventus Sør allerede tilbyr i sitt inkubatorprogram, men prosjektet er tilrettelagt spesielt for de som er i en omstillingssituasjon, uavhengig av bransje.

Hvordan?

Har du en god forretningsidé?

 • Ta kontakt med oss (via kontaktskjema, tlf, kom innom) og gi en kort beskrivelse av din idé!
 • Vi gjør en første vurdering av ideen og gir en tilbakemelding.
 • Vi avtaler deretter et møte der du presenterer din idé og vi presenterer oss.
 • En komité vurderer om ideen har et potensiale i forhold til markedet, vekstpotensial og tilstrekkelig innovasjonshøyde. Utfall av vurderingen kan være:

• Tilbud om markedsavklaring (se beskrivelse under)
• Tilbud om kontorplass (se beskrivelse under) og anbefaling om andre parter som kan hjelpe videre.
• Anbefaling om andre parter som kan hjelpe videre.

 

Tilbud om markedsavklaring (Pre-inkubasjon)

Tilbud om pre-inkubasjon innebærer gratis kontorplass i gründermiljøet på Veksthuset, samt et antall gratis rådgivningstimer fra kvalifiserte forretningsutviklere. Pre-inkubasjonen vil ha en varighet på 1-3 mnd., med mulighet for tre mnd. utvidelse.

I pre-inkubasjon avklares grunnlaget for ideen og gjennomføringsevnen til prosjektet (inkl. teamet) vurderes. Dette gjennomføres i 4 workshops med rådgivning fra våre forretningsutviklere, og består av  å avdekke om det er sannsynlig å skape en bærekraftig vekstbedrift.

 

Etter perioden i pre-inkubatoren vil konsept og idé evalueres av et panel som består av relevante fagpersoner. Dersom resultatet av vurderingen er positiv, overtar Innoventus Sør den videre oppfølgingen i inkubatoren.
Utfallet av evalueringen kan være:
• Anbefalt til inkubatoren hos Innoventus Sør
• Anbefalt til andre partnere
• Prosjektet anses ikke som kvalifisert. Anbefaling i forhold til hvordan prosjektet kan utvikles videre.

 

Tilbud om kontorplass

Om ideen ikke tilfredsstiller kriteriene for pre-inkubasjon, har du fortsatt mulighet til å jobbe med din idé på veksthuset i en periode på 3 mnd. Dette forutsetter at du har en forretningsidé du jobber med, samt at du er fristilt som følge av en omstillingssituasjon.

Disse støtter veksthuset:

inns

node

nov

mh

cam

dnb
krk
nor

sp

st

vaf

Trygge rammer

 • Vi skal flagge nøytralitet, alle rettigheter forblir hos klient!
 • Vi skal gi trygghet for idéhaver

Early warning

 • Vi kan ikke ha eierskap i eller inngå avtaler om eierskap i prosjekter eller bedrifter som det ytes tjenester til.
 • Vi må med en gang melde i fra dersom idehavers idé kan gagne konsulentens egeninteresser.
 • Vi må være bevisst og bruke sunn fornuft!

Konfidensialitet

 • Non disclosure betyr non disclosure!
 • Vi skal håndtere forretningshemmeligheter på en korrekt måte
 • Dersom idehaver/prosjektet omtales i møter med andre skal det være klarert i forkant.

Rettferdig håndtering av idéhaver

 • Vi skal opptre profesjonelt i forhold til idéhaver både i møter ved tilbakemeldinger og i etterkant av møter.
 • Vi skal være lojal ovenfor idehaver!
 • Vi skal legge til rette for åpen dialog og innsyn i prosjektprosessen.
 • Vi vil kvalitetssikre alle vi engasjerer i prosjekt

Distruptive Innovation er en erfaringsbasert modell som er utviklet av Clayton M Christensen. Modellen passer for startups med lite ressurser og kapital. Invest a little – learn a lot!

Lean Startup går ut på å starte med å skape et levedyktig produkt eller tjeneste med så få egenskaper som mulig(Minimum Viable Product). Metoden består av å teste potensialet til produktet eller tjenesten for brukerne, og utvikle det steg for steg ut i fra gjentatte målinger og erfaringer.

Osterwalder’s Business Model Canvas er en modell for strategi og forretningsmodellering som anbefales for startups.

STARTUPS

Easy Inspect

Easy Inspect

Scanwatt

Scanwatt

MaxEffect

MaxEffect

MINOs OKEI

MINOs OKEI

Anzyz Tech. AS

Anzyz Tech. AS

Safe-Tag

Safe-Tag

Cardialarm

Cardialarm

Surface Dynamics

Surface Dynamics

Offshorecrew

Offshorecrew

Explorable

Explorable

OM OSS

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap, Forny-aktør og inkubator som representerer Sørlandet.

Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. Vår forretningsidé er å bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

rakett2

For idéhaver

bidrar vi til å realisere deres drømmer. Bedrifter som starter opp i inkubatorer får en unik mulighet til å lykkes.

rakett1

For Næringslivet

bidrar vi til at de øker sin konkurransekraft. Bedrifter som ikke utfordrer seg selv blir utfordret av andre.

rakett3

For investor

bidrar vi til at de øker sin avkastning, ved at de investerer i våre oppstartbedrifter.

 

Vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres.

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring.

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål.

Støtte ved å få gründeren til å lykkes.

 

Innoventus Sør er en «non profit» aktør.

 • Vi gir objektive råd, kobler riktig kompetanse, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene.
 • Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap.

_MG_8904

EIERE

Innoventus Sør eies bl.a. av SIVA, J.B. Ugland Venture AS, Aust-Agder Næringsselskap AS, Sparebanken Sør, Vest-Agder Fylkeskommune, Telenor Communication || AS, Ericsson AS, Innovasjon og FOU AS, Kristiansand kommune og EILIHA AS.

ANSATTE
Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

tlf: (+47) 404 00 099
kamilla.sharma@innoventussor.no
Les mer om Kamilla her

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 984 38 353
asle.pedersen@innoventussor.no
Les mer om Asle her

Hege Zahl

Hege Zahl

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 948 66 727
Hege.Zahl@innoventussor.no
Les mer om Hege her

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 45 41 06 92
kristen.strat@innoventussor.no
Les mer om Kristen her

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 957 28 055
petter.amundsen@innoventussor.no
Les mer om Petter her

Siw Skodje

Siw Skodje

Adm. Sekretær

tlf: (+47) 47 60 80 85
siw.skodje@innoventussor.no
Les mer om Siw her

Rannveig Tobiassen

Rannveig Tobiassen

Prosjektleder

tlf: (+47) 915 31 144
rannveig.tobiassen@innoventussor.no
Les mer om Rannveig her

Janne Nilsen

Janne Nilsen

Markedskoordinator

tlf.: (+47) 954 56 025
Janne.Nilsen@innoventussor.no
Les mer om Janne her

Lene Margrethe Fonneland

Lene Margrethe Fonneland

Administrerende koordinator Veksthuset

tlf.: (+47) 957 29 219
lene.fonneland@innoventussor.no

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

tlf: (+47) 404 00 099
kamilla.sharma@innoventussor.no
Les mer om Kamilla her

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 984 38 353
asle.pedersen@innoventussor.no
Les mer om Asle her

Hege Zahl

Hege Zahl

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 948 66 727
Hege.Zahl@innoventussor.no
Les mer om Hege her

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 45 41 06 92
kristen.strat@innoventussor.no
Les mer om Kristen her

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 957 28 055
petter.amundsen@innoventussor.no
Les mer om Petter her

Siw Skodje

Siw Skodje

Adm. Sekretær

tlf: (+47) 47 60 80 85
siw.skodje@innoventussor.no
Les mer om Siw her

Rannveig Tobiassen

Rannveig Tobiassen

Prosjektleder

tlf: (+47) 915 31 144
rannveig.tobiassen@innoventussor.no
Les mer om Rannveig her

Janne Nilsen

Janne Nilsen

Markedskoordinator

tlf.: (+47) 954 56 025
Janne.Nilsen@innoventussor.no
Les mer om Janne her

Lene Margrethe Fonneland

Lene Margrethe Fonneland

Administrerende koordinator Veksthuset

tlf.: (+47) 957 29 219
lene.fonneland@innoventussor.no

Innleide Konsulenter

Otto Isaksen

Otto Isaksen

Innleid Konsulent

Tlf.:92 05 51 55
Ottomagne24@gmail.com

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 52 52 63
Raymond.johnsen@outlook.com

Ari Mathiesen

Ari Mathiesen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 13 24 94
Ari.Mathiesen@webstudent.no

Tanja R. Erichsen

Tanja R. Erichsen

Innleid Konsulent

Tlf.: 991 59 858
Taneri@necon.no
Les mer om Tanja her

Magne Dåstøl

Magne Dåstøl

Innleid konsulent

Tlf.: 909 79 566
Magne.dastol@gmail.com
Les mer om Magne her

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid konsulent

Tlf.: 900 20 902
eno@crgroup.no

Otto Isaksen

Otto Isaksen

Innleid Konsulent

Tlf.:92 05 51 55
Ottomagne24@gmail.com

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 52 52 63
Raymond.johnsen@outlook.com

Ari Mathiesen

Ari Mathiesen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 13 24 94
Ari.Mathiesen@webstudent.no

Tanja R. Erichsen

Tanja R. Erichsen

Innleid Konsulent

Tlf.: 991 59 858
Taneri@necon.no
Les mer om Tanja her

Magne Dåstøl

Magne Dåstøl

Innleid konsulent

Tlf.: 909 79 566
Magne.dastol@gmail.com
Les mer om Magne her

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid konsulent

Tlf.: 900 20 902
eno@crgroup.no

KONTAKT OSS

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Emne

Melding

Ring oss: 37 29 51 80
Besøk oss:
Kristiansand: startup:huset, Gimlemoen 13, 4630 Kristiansand
Grimstad: Terje Løvåsvei 1, 4879 Grimstad

Postadresse: Innoventus Sør AS, Jon Lilletunsvei Vei 3, 4879 Grimstad – Org.nr: 980560295