VI TILBYR

rakett2

HVA?

Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerene får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. Den innledende runden er kostnadsfri og forplikter ingen av partene.

rakett1

HVORFOR?

Målet er å hjelpe deg med å utvikle gode forretningsmodeller for å lykkes i markedet. Dette under trygge rammer og i et inspirerende miljø.

rakett3

HVEM?

Vi hjelper gründere og bedrifter med å realisere sine forretningsideer! Eller i det minste, gi nye konsept den vurderingen og oppfølgingen den fortjener.

 


Har du en nyskapende idé, men synes det er vanskelig å vite hvor du skal begynne for å utvikle den? Vi anbefaler deg å snakke om ideen din for å teste ut potensialet! Innoventus Sør vurderer nyskapende ideer fortløpende! Kontakt oss her, eller kom innom for en prat. For å bli vurdert videre i vårt program, er det lurt å tenke på hvordan du og din idé stiller i forhold til punktene nedenfor:

Nyskapende idé?

 • Har du en idé som er nyskapende og som skaper verdi?

Behov?

 • Dekker din idé et behov, som andre enn del selv ser på som et problem?

Vekstpotensiale?

 • Har din idé et nasjonalt vekstpotensiale? Eller bedre, internasjonalt?

Ildsjel?

 • Har du ambisjoner med din idé? Brenner du for å utvikle den? Hvor mye er du villig til å satse?

prosess2

Henvendelse

Kontakt

Ta kontakt med oss og gi en kort beskrivelse av din idé!

Vurdering av idé

Vi vurderer om ideen er potensiell i forhold til nyskaping.

Presentasjon av idé

Vi avtaler et møte der du presenterer din idé og vi presenterer oss.

Potensiell idé?

Vi vurderer om ideen er potensiell i forhold til våre vurderingskriterier og metoder.

Tilbud

Tilbud om å benytte deg av våre tjenester.

Tjenester

Inkubasjon er et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. I en inkubator får gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere og investorer. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse.

rakett2

Markedsavklaring (Preinkubasjon)

Avklare det forretningsmessige grunnlaget for ideen og vurdere gjennomføringsevnen til prosjektet (inkl. teamet). Gjennomføre en screeningprosess for å avdekke om det er sannsynlig å skape en bærekraftig vekstbedrift

rakett2

Inkubasjon

Skape en lønnsom og bærekraftig bedrift med nasjonalt vekstpotensial – helst internasjonalt. Etablere og utvikle bedriften fram til en fungerende forretningsmodell og et etablert fotfestemarked (kunder)

Prosjekt Omstilling Agder

 (English version)

Hva?

Veksthuset er for deg som ønsker å skape jobber fremfor å søke jobber. Med eksperthjelp, kontorplass og fellesskap med andre gründerspirer er du i omgivelser som får deg til å blomstre.

Veksthuset skal være et sted for nyskaping, og er opprettet for de som er i en omstillingssituasjon og har gode ideer.
I samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge, NAV, E.V.A senteret og Etablerersenteret, skal Innoventus Sør hjelpe gründere med å avklare markedspotensialet for sin idé. Veksthuset er lokalisert i Lumberveien 47/49, som har en kapasitet på ca 100 personer og sentral beliggenhet i industriklynge på Lumber, Kristiansand.

Hvem?

Veksthuset er for flinke folk med gode ideer. Her får du gratis hjelp og rådgivning til å utvikle din idé. Alle som har en idé og som er fristilt fra jobben sin kan sitte på Veksthuset.

Prosjektet skal legge til rette for at de som er fristilte fra sine jobber kan starte nye virksomheter basert på nye eller «slumrende ideer» (ideer som i en travel produksjons -og leveranseperiode ikke har blitt utforsket). Dette er et liknende tilbud Innoventus Sør allerede tilbyr i sitt inkubatorprogram, men prosjektet er tilrettelagt spesielt for de som er i en omstillingssituasjon, uavhengig av bransje.

Hvordan?

Har du en god forretningsidé?

 • Ta kontakt med oss (via kontaktskjema, tlf, kom innom) og gi en kort beskrivelse av din idé!
 • Vi gjør en første vurdering av ideen og gir en tilbakemelding.
 • Vi avtaler deretter et møte der du presenterer din idé og vi presenterer oss.
 • En komité vurderer om ideen har et potensiale i forhold til markedet, vekstpotensial og tilstrekkelig innovasjonshøyde. Utfall av vurderingen kan være:

• Tilbud om markedsavklaring (se beskrivelse under)
• Tilbud om kontorplass (se beskrivelse under) og anbefaling om andre parter som kan hjelpe videre.
• Anbefaling om andre parter som kan hjelpe videre.

 

Tilbud om markedsavklaring (Pre-inkubasjon)

Tilbud om pre-inkubasjon innebærer gratis kontorplass i gründermiljøet på Veksthuset, samt et antall gratis rådgivningstimer fra kvalifiserte forretningsutviklere. Pre-inkubasjonen vil ha en varighet på 1-3 mnd., med mulighet for tre mnd. utvidelse.

I pre-inkubasjon avklares grunnlaget for ideen og gjennomføringsevnen til prosjektet (inkl. teamet) vurderes. Dette gjennomføres i 4 workshops med rådgivning fra våre forretningsutviklere, og består av  å avdekke om det er sannsynlig å skape en bærekraftig vekstbedrift.

 

Etter perioden i pre-inkubatoren vil konsept og idé evalueres av et panel som består av relevante fagpersoner. Dersom resultatet av vurderingen er positiv, overtar Innoventus Sør den videre oppfølgingen i inkubatoren.
Utfallet av evalueringen kan være:
• Anbefalt til inkubatoren hos Innoventus Sør
• Anbefalt til andre partnere
• Prosjektet anses ikke som kvalifisert. Anbefaling i forhold til hvordan prosjektet kan utvikles videre.

 

Tilbud om kontorplass

Om ideen ikke tilfredsstiller kriteriene for pre-inkubasjon, har du fortsatt mulighet til å jobbe med din idé på veksthuset i en periode på 3 mnd. Dette forutsetter at du har en forretningsidé du jobber med, samt at du er fristilt som følge av en omstillingssituasjon.
 

Disse støtter veksthuset:

inns

node

nov

mh

cam

dnb
krk
nor

sp

st

vaf

Trygge rammer

 • Vi skal flagge nøytralitet, alle rettigheter forblir hos klient!
 • Vi skal gi trygghet for idéhaver

Early warning

 • Vi kan ikke ha eierskap i eller inngå avtaler om eierskap i prosjekter eller bedrifter som det ytes tjenester til.
 • Vi må med en gang melde i fra dersom idehavers idé kan gagne konsulentens egeninteresser.
 • Vi må være bevisst og bruke sunn fornuft!

Konfidensialitet

 • Non disclosure betyr non disclosure!
 • Vi skal håndtere forretningshemmeligheter på en korrekt måte
 • Dersom idehaver/prosjektet omtales i møter med andre skal det være klarert i forkant.

Rettferdig håndtering av idéhaver

 • Vi skal opptre profesjonelt i forhold til idéhaver både i møter ved tilbakemeldinger og i etterkant av møter.
 • Vi skal være lojal ovenfor idehaver!
 • Vi skal legge til rette for åpen dialog og innsyn i prosjektprosessen.
 • Vi vil kvalitetssikre alle vi engasjerer i prosjekt

Distruptive Innovation er en erfaringsbasert modell som er utviklet av Clayton M Christensen. Modellen passer for startups med lite ressurser og kapital. Invest a little – learn a lot!

Lean Startup går ut på å starte med å skape et levedyktig produkt eller tjeneste med så få egenskaper som mulig(Minimum Viable Product). Metoden består av å teste potensialet til produktet eller tjenesten for brukerne, og utvikle det steg for steg ut i fra gjentatte målinger og erfaringer.

Osterwalder’s Business Model Canvas er en modell for strategi og forretningsmodellering som anbefales for startups.

Er bedriften min kommet for langt eller for kort til å være med i programmet?

Vi ser etter bedrifter som har en nyskapende forretningside, men som ikke nødvendigvis er klare for Investorkapital. Vi jobber med et vidt spekter av bedrifter i tidlige faser av sin utvikling

Hva ser dere etter hos de som er gründere, eller vil bli det? 

Først og fremst må du ha en tydelig idé. Du må kunne forklare ideen eller konseptet på en forståelig måte, enten det er en tjeneste eller et produkt. Hva mener du er potensiale for din ide, og hvor store mål har du? Vi må også vite hva du trenger hjelp til, slik at vi kan vurdere om vi kan hjelpe deg. Og til slutt! Har vi tro på at du klarer å gjennomføre ideen? Er du villig til å sette av tilstrekkelig med tid til å utvikle ideen, eller er det et «sideprosjekt». Vi må ha tro på at du og ditt team er villige til å satse, har pågangsmot og er handlingsdyktige.

Dette høres bra ut, men hva koster det?

Innoventus Sør er støttet av offentlige og private instanser for å kunne drive inkubatoren. Vi tar ikke eierandel i din forretningside, men har heller ikke lov til å levere gratis tjenester. Den innledende runden er kostnadsfri og forplikter ingen av partene. Når du tas inn i «inkubatoren» vår, betaler du normalt 25 % av prisen på de tjenestene vi og våre samarbeidspartnere leverer. I tillegg betaler du 1000 kr pr. pult for å kunne sitte i kontorfellesskapet vårt på Gimlemoen i Kristiansand eller i Terje Løvåsvei i Grimstad.

Kan jeg jobbe med bedriften eller ideen min fra en annen arbeidsplass?

Vi tror du vil ha mye igjen for å være en del av miljøet i inkubatoren. Her er det mye kompetanse blant bedriftene og rådgiverne som kan gagne din bedrift. I tillegg får du tilgang på gratis kaffe, nett, møterom, «kreativt rom», og ikke minst på sosiale og faglige samlinger i miljøet.

Hvor finner jeg dere?

Vi holder til i Grimstad og Kristiansand. I Grimstad har vi kontorer i teknologiparken, Terje Løvåsvei 1. I Kristiansand holder vi til på Gimlemoen 13, et bygg like ved Sørlandet Kunnskapspark og Spicheren treningssenter. Bare gå rett inn den orange hoveddøra, så finner du oss!

Hvem eier Innoventus?

Innoventus eies av SIVA, Vest Agder Fylkeskommune, Innovasjon og FOU AS, Kristiansand kommune, Aust Agder næringsselskap AS, Knutepunktet Særlandet, Telenor ASA,Stiftelsen Agderforskning, Nymo AS, Umoe Mandal AS og Umoe Advanced Comp. AS.     

Hva er forskjellen på dere og EVA senteret?

EVA-senteret driver med generell rådgivning og kursing for alle som ønsker å etablere en bedrift. Dette tilbudet kan også du benytte deg av. I Innoventus Sør jobber vi primært med ideer som er nyskapende og har et stort vekstpotensiale nasjonalt og kanskje også internasjonalt. Vi pleier å si at EVA-senteret er «grunnskolen» for å etablerere og Innoventus Sør er «videregående skole». Kontakt EVA senteret: http://www.eva-senter.no/

Hva er forskjellen på dere og Connect?

Connect er et internasjonalt bedriftsnettverk som jobber med Innovasjon og utvikling av nye forretningsideer. De kobler vekstbedrifter med kompetanse og kapital gjennom Connect Springbrett© og CONNECT Investor- og Partnerforum©. Gjennom Springbrett-prosessen kvalitetssikrer Connect gründers forretningskonsept, holder workshop og organiserer en presentasjon for et panel, skreddersydd for gründers behov. I CONNECT Investor- og Partnerforum© organiseres nasjonale og internasjonale arenaer og møteplasser hvor Springbrett-selskaper og investorer/ partnere møtes. Innoventus samarbeider med Connect for å gjennomføre CONNECT Springbrett© og bruker dette som et verktøy i inkubatorprosessen.

 

STARTUPS

Scanwatt

Scanwatt

MaxEffect

MaxEffect

MINOs OKEI

MINOs OKEI

Anzyz Tech. AS

Anzyz Tech. AS

Safe-Tag

Safe-Tag

Cardialarm

Cardialarm

Innofish

Innofish

WebCall

WebCall

Surface Dynamics

Surface Dynamics

Biofyr

Biofyr

Offshorecrew

Offshorecrew

Nevroflex

Nevroflex

Virtex

Virtex

Catsj

Catsj

Explorable

Explorable

OM OSS

HVEM ER VI?

Innoventus Sør er et regionalt innovasjonsselskap som representerer Sørlandet. Vi har fokus på innovasjon, som skal være med å sikre vekst, nyskaping og fornyelse i regionen. Selskapet arbeider aktivt med gründere, næringsliv, offentlig etater, akademiske og forskningsmiljø, for å skape bærekraftige løsninger for fremtiden.

Innoventus Sør er også en inkubator som tilbyr verktøy for utvikling av nye bedrifter, eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter. Vi er opprettet for å hjelpe gründere med å utvikle forretningsmodeller og sikre vekst rundt sin forretningsidé. Vi tilbyr profesjonell rådgivning i vårt inkubatorprogram, der gründerne får tilgang til vår kompetanse, kontorlandskap og nettverk. I inkubatorprogrammet er målet å skape en lønnsom og bærekraftig bedrift med nasjonalt vekstpotensial- helst internasjonalt. Inkubatoren er også et faglig og sosialt fellesskap som gir ideer rom til å vokse. I dag er det ca. 30 startups med i inkubatorprogrammet.

Innoventus Sør er en nøytral aktør, og skal ikke ha eierandel i bedrifter. Vi har ingen bindinger eller avtaler med bedrifter eller økonomiske aktører. Slik kan vi gi objektive råd, kople til riktige typen rådgivning, samarbeidspartner og økonomiske støttespiller til bedriftene. Vi er lokalisert sammen med flere aktører innenfor innovasjon og entreprenørskap. Les mer om hva som skjer i bloggen vår, eller følg oss på facebook og instagram.

_MG_8904

Verdier

Engasjerte, Mulighetsorienterte, Inkluderende, Pålitelige.

Visjon

Motor for morgendagens verdiskapning.

Kundeløfte

Vi skal utgjøre en forskjell ved å utfordre og støtte når nye ideer skal kommersialiseres.

Forskjell ved å tilføre riktig kompetanse og erfaring.

Utfordre ved å tørre å stille vanskelige spørsmål.

Støtte ved å få gründeren til å lykkes.

Forretningsidé

Vi skal bidra til kommersialisering av nyskapende ideer som gir vekst og sysselsetting.

EIERE

Innoventus Sør eies bl.a. av SIVA, J.B. Ugland Venture AS, Aust-Agder Næringsselskap AS, Sparebanken Sør, Vest-Agder Fylkeskommune, Telenor Communication || AS, Ericsson AS, Innovasjon og FOU AS, Kristiansand kommune og EILIHA AS.

ANSATTE
Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

tlf: (+47) 404 00 099
kamilla.sharma@innoventussor.no
Les mer om Kamilla her

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 984 38 353
asle.pedersen@innoventussor.no
Les mer om Asle her

Hege Zahl

Hege Zahl

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 948 66 727
Hege.Zahl@innoventussor.no
Les mer om Hege her

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 45 41 06 92
kristen.strat@innoventussor.no
Les mer om Kristen her

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 957 28 055
petter.amundsen@innoventussor.no
Les mer om Petter her

Siw Skodje

Siw Skodje

Adm. Sekretær

tlf: (+47) 47 60 80 85
siw.skodje@innoventussor.no
Les mer om Siw her

Rannveig Tobiassen

Rannveig Tobiassen

Prosjektleder (ute i permisjon)

tlf: (+47) 915 31 144
rannveig.tobiassen@innoventussor.no
Les mer om Rannveig her

Janne Nilsen

Janne Nilsen

Markedskoordinator

tlf.: (+47) 954 56 025
Janne.Nilsen@innoventussor.no
Les mer om Janne her

Lene Margrethe Fonneland

Lene Margrethe Fonneland

Administrerende koordinator Veksthuset

tlf.: (+47) 957 29 219
lene.fonneland@innoventussor.no

Kamilla Sharma

Kamilla Sharma

Administrerende direktør

tlf: (+47) 404 00 099
kamilla.sharma@innoventussor.no
Les mer om Kamilla her

Asle Pedersen

Asle Pedersen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 984 38 353
asle.pedersen@innoventussor.no
Les mer om Asle her

Hege Zahl

Hege Zahl

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 948 66 727
Hege.Zahl@innoventussor.no
Les mer om Hege her

Kristen Strat

Kristen Strat

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 45 41 06 92
kristen.strat@innoventussor.no
Les mer om Kristen her

Petter H. Amundsen

Petter H. Amundsen

Forretningsutvikler

tlf: (+47) 957 28 055
petter.amundsen@innoventussor.no
Les mer om Petter her

Siw Skodje

Siw Skodje

Adm. Sekretær

tlf: (+47) 47 60 80 85
siw.skodje@innoventussor.no
Les mer om Siw her

Rannveig Tobiassen

Rannveig Tobiassen

Prosjektleder (ute i permisjon)

tlf: (+47) 915 31 144
rannveig.tobiassen@innoventussor.no
Les mer om Rannveig her

Janne Nilsen

Janne Nilsen

Markedskoordinator

tlf.: (+47) 954 56 025
Janne.Nilsen@innoventussor.no
Les mer om Janne her

Lene Margrethe Fonneland

Lene Margrethe Fonneland

Administrerende koordinator Veksthuset

tlf.: (+47) 957 29 219
lene.fonneland@innoventussor.no

Innleide Konsulenter

Otto Isaksen

Otto Isaksen

Innleid Konsulent

Tlf.:92 05 51 55
Ottomagne24@gmail.com

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 52 52 63
Raymond.johnsen@outlook.com

Ari Mathiesen

Ari Mathiesen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 13 24 94
Ari.Mathiesen@webstudent.no

Vidar Hirth

Vidar Hirth

Innleid Konsulent

Tlf.:450 00 505
vidar@cv2nordic.com

Tanja R. Erichsen

Tanja R. Erichsen

Innleid Konsulent

Tlf.: 991 59 858
Taneri@necon.no
Les mer om Tanja her

Magne Dåstøl

Magne Dåstøl

Innleid konsulent

Tlf.: 909 79 566
Magne.dastol@gmail.com
Les mer om Magne her

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid konsulent

Tlf.: 900 20 902
eno@crgroup.no

Otto Isaksen

Otto Isaksen

Innleid Konsulent

Tlf.:92 05 51 55
Ottomagne24@gmail.com

Raymond Johnsen

Raymond Johnsen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 52 52 63
Raymond.johnsen@outlook.com

Ari Mathiesen

Ari Mathiesen

Innleid Konsulent

Tlf.:90 13 24 94
Ari.Mathiesen@webstudent.no

Vidar Hirth

Vidar Hirth

Innleid Konsulent

Tlf.:450 00 505
vidar@cv2nordic.com

Tanja R. Erichsen

Tanja R. Erichsen

Innleid Konsulent

Tlf.: 991 59 858
Taneri@necon.no
Les mer om Tanja her

Magne Dåstøl

Magne Dåstøl

Innleid konsulent

Tlf.: 909 79 566
Magne.dastol@gmail.com
Les mer om Magne her

Egil Norman Olsen

Egil Norman Olsen

Innleid konsulent

Tlf.: 900 20 902
eno@crgroup.no

KONTAKT OSS

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Tlf (obligatorisk)

Emne

Melding

Ring oss: 37 29 51 80
Besøk oss:
Kristiansand: startup:huset, Gimlemoen 13, 4630 Kristiansand
Grimstad: Terje Løvåsvei 1, 4879 Grimstad

Postadresse: Innoventus Sør AS, Jon Lilletunsvei Vei 3, 4879 Grimstad – Org.nr: 980560295